Zbiorcza informacja Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zgromadzonych wpływach z tytułu środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 i art. 62 ust. 6, oraz wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688)

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 lipca 2017 r. do: 23 lipca 2021 r.