[Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne niepodlegające przepisom ustawy] - Art. 3. - Imprezy turystyczne i... - Dz.U.2022.511 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne niepodlegające przepisom ustawy] - Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.511 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2022 r.
Art.  3.  [Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne niepodlegające przepisom ustawy]

Ustawy nie stosuje się do:

1)
imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych;
2)
imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nabywanych na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych zawieranej między przedsiębiorcą turystycznym a przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459) albo podmiotem prowadzącym działalność odpłatną;
3)
imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg.