[Przedsiębiorca] - Art. 43(1). - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 43(1). - [Przedsiębiorca] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  431 [Przedsiębiorca]

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.