Dyrektywa Unii Europejskiej o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jej implementacja do prawa... - OpenLEX

Nesterowicz Mirosław, Dyrektywa Unii Europejskiej o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jej implementacja do prawa polskiego i odpowiedzialność biur podróży

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/9/44-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dyrektywa Unii Europejskiej o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jej implementacja do prawa polskiego i odpowiedzialność biur podróży

Słowa kluczowe: prawo turystyczne, dyrektywa UE, ustawa implementująca, odpowiedzialność biur podróży, ochrona podróżnego

1.Dyrektywa Unii Europejskiej

Usługi turystyczne mają szczególną specyfikę, gdyż często są „transgraniczne”. Umowy o imprezy turystyczne (umowy o podróż, wycieczki zagraniczne) zawierane są w jednym państwie, a wykonywane w innych, w których przepisy prawne do nich się odnoszące mogą się znacznie różnić, np. dotyczące odpowiedzialności biur podróży – organizatorów czy tzw. usługodawców (przewoźników, hotelarzy i innych) za szkody doznane przez turystów. Dlatego w Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej – EWG) w celu zbliżenia systemów prawnych państw członkowskich, usunięcia rozbieżności pomiędzy istniejącymi uregulowaniami oraz zapewnienia jednolitego poziomu ochrony klientów biur podróży zostały wydane dyrektywy . Pierwszą była dyrektywa 90/314/EWG . Kraje członkowskie mogły ten poziom ochrony podnieść poprzez przyjęcie postanowień bardziej rygorystycznych (art. 8...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX