[Zakres przedmiotowy ustawy] - Art. 1. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zakres przedmiotowy ustawy] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy ustawy]

Ustawa reguluje zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do:

1)
nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych i parków narodowych;
2)
innych nieruchomości i składników mienia pozostałych po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz ich zjednoczeń i zrzeszeń;
3)
lasów niewydzielonych geodezyjnie z nieruchomości, określonych w pkt 1 i 2.