[Obowiązek sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym] - Art. 32. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Obowiązek sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  32.  [Obowiązek sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym]

Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, dysponenci państwowych funduszy celowych oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata.