Ostapowicz Ewa, Budżet zadaniowy - aspekt księgowy

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Budżet zadaniowy - aspekt księgowy

Realizując budżet zadaniowy ważne jest przypisanie kosztów, bezpośrednich i pośrednich, do realizowanych zadań, dzięki czemu uzyskuje się informacje o kosztach realizacji poszczególnych zadań jednostki budżetowej. Należy zatem dokonać zmian zasad ewidencji wydatków i kosztów tak, aby dostosować je na potrzeby budżetu zadaniowego. W poradniku zostaną przedstawione możliwe do zastosowania rozwiązania księgowe dotyczące budżetu zadaniowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX