§ 2. - Ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE - Dz.U.2021.1363 - OpenLEX

§ 2. - Ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1363

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2021 r.
§  2. 
Ewidencja zawiera:
1)
dane zawarte w dokumencie elektronicznym TAX FREE, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą";
2)
status dokumentu elektronicznego TAX FREE, nadawany przez system TAX FREE;
3)
datę wywozu towarów wynikającą z:
a)
dokumentu elektronicznego TAX FREE,
b)
wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE, potwierdzonego przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej - w przypadku, o którym mowa w art. 128 ust. 5 ustawy;
4)
wskazanie kraju wywozu towarów - w przypadku wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju;
5)
wysokość dokonanego zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu;
6)
datę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu.