Art. 5. - [Prawo do emerytury z FUS jako warunek przysługiwania emerytury kapitałowej] - Emerytury kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.
Art.  5.  [Prawo do emerytury z FUS jako warunek przysługiwania emerytury kapitałowej]

Emerytury kapitałowe przysługują osobom mającym ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.