Czy w momencie przedłożenia świadectwa pracy do ZUS zostanie od razu przyznana emerytura powszechna, biorąc pod uwagę, że 24.10.2020 r. kobieta ukończyła 65 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

ZUS w dniu 10.11.2016 r., dla kobiety urodzonej w dniu 24.10.1955 r. po osiągnięciu obowiązkowego wieku emerytalnego (wtedy 61 lat) wydał decyzję o przyznaniu emerytury w kwocie zaliczkowej oraz decyzję o przyznaniu okresowej emerytury kapitałowej do dnia 23.10.2022 r. Z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia emerytury zostały zawieszone. Aktualnie w związku z zamiarem przejścia na emeryturę nasuwają się następujące wątpliwości i pytania.

Czy do dnia 23.10.2022 roku będzie przysługiwała ww. emerytura kapitałową i emerytura z FUS (przeliczone na dzień przejścia), a w momencie, gdy wygaśnie prawo do okresowej emerytury kapitałowej zostanie na nowo przeliczona emerytura powszechna?

Czy też w momencie przedłożenia świadectwa pracy do ZUS zostanie od razu przyznana emerytura powszechna, biorąc pod uwagę, że 24.10.2020 r. zostało ukończone 65 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX