[Podstawy prowadzenia gospodarki finansowej] - Art. 51. - Działalność lecznicza. - Dz.U.2022.633 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Podstawy prowadzenia gospodarki finansowej] - Działalność lecznicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2027 r.
Art.  51.  [Podstawy prowadzenia gospodarki finansowej]

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.