Tworzenie, łączenie i likwidacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle regulacji przepisów ustawy o... - OpenLEX

Brzezińska-Grabarczyk Dorota, Tworzenie, łączenie i likwidacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle regulacji przepisów ustawy o działalności leczniczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 lipca 2016 r.
Autor:

Tworzenie, łączenie i likwidacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle regulacji przepisów ustawy o działalności leczniczej

Uchwalona w dniu 15 kwietnia 2011 r. ustawa o działalności leczniczej dokonuje istotnych zmian w zakresie zasad organizacji systemu ochrony zdrowia, a w szczególności funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Artykuł omawia zasady powstawania, łączenia i likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod rządami nowej ustawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX