Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej - OpenLEX

Klisowska Izabela, Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2012 r.
Autor:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej

Artykuł omawia zasady organizacji i funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej. Zdefiniowano w nim istotę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, opisano jego istotę i odrębność od pozostałych podmiotów leczniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX