Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie lidzkim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.118.854

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 listopada 1925 r.
o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie lidzkim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. № 14 poz. 170) tudzież § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1922 r. o zmianie obowiązujących w ziemi wileńskiej przepisów prawnych o ustroju sądownictwa (Dz. U. R. P. № 47 poz. 414) zarządza się co następuje:
Utworzoną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 4 lutego 1925 r. (Dz. U. R. P. № 16 poz. 110) gminę wiejską Orany włącza się do okręgu sądu pokoju w Ejszyszkach.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1926 r.