Dodatki reprezentacyjne i dodatki za kierownictwo dla urzędników państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.62.385

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 1921 r.
o dodatkach reprezentacyjnych i dodatkach za kierownictwo dla urzędników państwowych.

Na zasadzie art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429) oraz w uzupełnieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1920 r. o dodatkach reprezentacyjnych i dodatkach za kierownictwo dla urzędników państwowych (Dz. U. R. P. № 97, poz. 638) zarządza się co następuje:
Przez czas trwania wyjątkowych wojną wywołanych warunków ekonomicznych zmieniać się będzie wysokość dodatku na koszty reprezentacyjne oraz dodatku funkcyjnego za kierownictwo, ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 4 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 97, poz. 638) w stosunku w jakim pozostaje każdorazowy mnożnik dodatku drożyźnianego dla miejscowości klasy pierwszej do mnożnika 150 (stu pięćdziesięciu).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1921 r.