§ 2. - Dodatki reprezentacyjne i dodatki za kierownictwo dla urzędników państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.62.385

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1921 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1921 r.