§ 1. - Dodatki reprezentacyjne i dodatki za kierownictwo dla urzędników państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.62.385

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1921 r.
§  1.
Przez czas trwania wyjątkowych wojną wywołanych warunków ekonomicznych zmieniać się będzie wysokość dodatku na koszty reprezentacyjne oraz dodatku funkcyjnego za kierownictwo, ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 4 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 97, poz. 638) w stosunku w jakim pozostaje każdorazowy mnożnik dodatku drożyźnianego dla miejscowości klasy pierwszej do mnożnika 150 (stu pięćdziesięciu).