Częściowa zmiana taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.79.699

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 14 sierpnia 1928 r.
w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Na podstawie art. 7 lit. i) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Pozycja 185 p. 3 taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 540) otrzymuje brzmienie podane niżej, przyczem stawki celne rozumieją się w nowej jednostce pieniężnej (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 26, poz. 241):
Poz. tar. celn.Nazwa towaruCło od 100 kg. w zł.
185 p. 3Jedwab sztuczny:
a)I. nitkowany, niebarwiony.

II. nitkowany, niebarwiony, sprowadzany do dalszego przerobu za pozwoleniem M-stwa Skarbu

4.290
1.430
b)I. nitkowany, barwiony, wszelki nitkowany więcej niż dwa razy5.460
II. nitkowany, barwiony, wszelki nitkowany więcej niż dwa razy - wszystko sprowadzane do dalszego przerobu za pozwoleniem M-stwa Skarbu1.820
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 3 dnia po ogłoszeniu.

Przesyłki jedwabiu sztucznego, nadane do przewozu do polskiego obszaru celnego, najpóźniej w przeddzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą w ciągu 30 dni korzystały z dotychczasowych ceł i warunków przywozu.