Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.518

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 30 sierpnia 1930 r.
w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.

Na podstawie art. 7 punkt i) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Punkt 3 pozycji 105 taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 540) otrzymuje brzmienie podane niżej, przyczem stawki celne rozumieją się w nowej jednostce pieniężnej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 26, poz. 241):
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło od 100 kg.

zł.

105 punkt 3potaż20.-
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 20-go dnia po ogłoszeniu.