Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.100.769

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 4 listopada 1931 r.
o częściowej zmianie taryfy celnej.

Na zasadzie artykułu 7 pkt. i) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Niżej wyszczególnione pozycje, punkty, względnie części punktów taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 540) w brzmieniu obecnie obowiązującem, otrzymują brzmienie następujące, przyczem stawki celne rozumieją się w nowej jednostce pieniężnej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 26, poz. 241):
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło od 100 kg zł
z 34 p. 3Słonina, smalec:
a) słonina świeża, solona160.-
b) smalec200.-
c) słonina paprykowana, wędzona240.-
Uwaga:
Towary wymienione w poz. 34 p. 3 lit. "a, b i c" taryfy celnej, za każdorazowem pozwoleniem Ministerstwa Skarbu podlegają opłacie cła: słonina świeża, solona80.-
smalec100.-
słonina paprykowana, wędzona120.-
z 51 p. 10Margaryna i sztuczne tłuszcze jadalne200.-
Uwaga:
Margaryna i sztuczne tłuszcze jadalne - za każdorazowem pozwoleniem Ministerstwa Skarbu100.-.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Nie ma ono zastosowania do towarów, wymienionych w § 1, nadanych do bezpośredniego przywozu do polskiego obszaru celnego najpóźniej w przeddzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile cło za te towary zostanie uiszczone w ciągu dni 14-tu po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.