Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.95.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 4 listopada 1919 r.
w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów.

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1-go sierpnia 1919 r., uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 1919 roku zarządza się co następuje:
Art.  1.

Na przeciąg trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r. uwalnia się od cła następujące towary:

A.

Płótna i perkale bawełniane, zawierające w 1 kg. wagi do 10 m. kw. włącznie

poz.

187 p. 1

Płótna i perkale bawełniane, zawierające w 1 kg. wagi od 10 do 15 m. kw. włącznie; tkaniny, zawierające w 1 kg. wagi do 15 m. kw. włącz.

"

187 p. 2

Wełniane sukna włościańskie, samodziałowe, guniowe, krajki i halina

"

199 p. 3

Tkaniny półwełniane odzieżowe męskie na osnowie bawełnianej wagi 1 m. kw. powyżej 500 gr.

"

200 p. 1

Półwełniane sukna włościańskie, samodziały chłopskie i guniowe, wagi w 1 m. kw. powyżej 500 gr.

"

200 p. 2

B.

Ryż

"

2 p. 1. 2. i Uwaga

Mąka, oprócz ziemniaczanej, kasza i słód

"

3 p. 1. 2. 3. 4 i Uwaga

Ziemniaki suszone, płatki, krajanka mielona i nie-mielona

"

8

Cukier

"

22 p. l i 2

Mleko zgęszczone, mączka mleczna z cukrem lub bez, marmelady i powidła z owoców i jagód

"

24 p. 4

Mięso gotowane, suszone, wędzone i marynowane

"

34 p. 2

Wędliny i szynki

"

34 p. 3

Zwierzyna i ptactwo bite

"

34 p. 4

Masło krowie i owcze

"

36

Karpie i inne ryby świeże

poz.

37 p. 1. b. c.

Ryby solone, wędzone i suszone, oprócz oddzielnie wymienionych

"

37 p. 3

Śledzie wędzone

"

37 p. 4. b.

Artykuły spożywcze oddzielnie niewymienione

"

39 p. 1

Kości poddane działaniu kwasu siarkowego; użyźniające komposty i pudrety

"

41 p. 3

Kości palone, popiół i węgiel z kości

"

41 p. 4

Superfosfaty mineralne

"

41 p. 5

Sadło odsączone, przetopione i przerobione

"

51 p. 2. b.

Obuwie skórzane z wyjątkiem oddzielnie wymienego, którego para waży powyżej 600 gr.

57 p. 1. a. b. c.

Uprząż zwykła robocza

57 p. 5. a.

Szkło taflowe dęte i lane, nieszlifowane i niepolerowane, grubości do 5 mm. włącznie, białe (przeźroczyste), półbiałe i zabarwione, naturalnego butelkowego koloru, gładkie bez wzorów i ozdób, o powierzchni do 1 m. kw.

"

77 p. 6. a.

Kalosze

"

88 p. 3

Azotan amonu

"

98 p. 2

Siarczan amonu

"

98 p. 3

Mydło zwyczajne

"

120 p. 2

Łopaty, widły, rydle, motyki, grabie, sapy, oskardy i kilofy

"

160 p. 2

Maszyny i narzędzia rolnicze

"

167 C. p. 1. 2. 3. 4

Części maszyn rolniczych, sprowadzone razem z maszynami lub oddzielnie

"

167 C. p. 6

Papier niesatynowany i nieklejony, z zawartością nie mniej niż 60% masy drzewnej, wagi, nie mniej niż 48 gr. w metrze kw.; rotacyjny w rolach o średnicy nie mniej niż 70 cm. i w arkuszach

"

177 p. 2. b. I i II

Papier, oprócz oddzielnie wymienionego, biały i kolorowy, zabarwiony w masie, bez ozdób i znaków wodnych; papier linjowany i z zawartością masy drzewnej, oprócz oddzielnie wymienionego i bez masy drzewnej

"

177 p. 2. c. I i II

Przędza bawełniana na szpulkach drewnianych nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych numerów

"

183 p. 5. a. b. c. d.

Worki jutowe

"

191

Płótno surowe lniane i zgrzebne, drelich, parcianka i t. d.

"

192 p. 2

Wszelka bielizna bawełniana zwykła z wyjątkiem batystu, oksfordu i zefiru

poz.

209 p. 1. a.

Po upływie trzech miesięcy może Ministerstwo Skarbu po porozumieniu się z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, względnie z Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i po uprzedniem zasiągnięciu opinji Komitetu ulg celnych, przedłużyć uwolnienie od cła towarów, wymienionych pod literą B., na przeciąg czasu niezbędnie jeszcze potrzebny.

Art.  2.

W ciągu roku od dnia wprowadzenia w życie taryfy celnej Ministerstwo Skarbu ma prawo po porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu uwalniać od cła, na okres nieprzekraczający terminu rocznego od czasu wprowadzenia tej taryfy w życie, następujące przedmioty przywożone z zagranicy:

Gotowe pasy napędne zszywane i sklejane i niezszywane

poz.

57 p. 4. b. c.

Boraks oczyszczony w kryształkach, proszku i bezwodny (50% zapotrzebowania, niezbędnego dla produkcji po wykazaniu, że żądana ilość odpowiada istotnej potrzebie fabryki)

"

93 p. 3

Kwas siarkowy wszelkiej koncentracji

"

108 p. 1. a.

Łańcuchy stawowe Galla

"

153 p. 5 b.

Pasy napędne druciane

"

156 p. 1. a.

Kable elektryczne obłożone ołowiem

"

156 p. 3

Pilniki o wadze tuzina do ½ kg. włącznie

"

161 p. 1. a.

Narzędzia stalowe hartowane do obrabiania i świdry spiralne, gwintowniki, rozwiertniki, frezy, piłki okrągłe, narzynki do gwintownic ręcznych i maszyn gwinciarskich, noże do nożyc, sztance, stemple, kroidła, numerki i alfabety

"

161 p. 3. a. b. c.

Przybory zecerskie i drukarskie

"

162 p. 1. 2. 3. 4. 5.

Paro - i elektrowozy; wagony parowe, spalinowe i elektryczne; turbiny, wodne; mechanizmy dźwigów (wind) i podnośników (bez elektro-motorów)

"

167 A. p. 1. b.

Silniki spalinowe do 250 kg. wagi, stałe i przewoźne (lokomobile spalinowe); maszyny do wyrobu lodu i do chłodzenia

"

167 A. p. 1. c.

Lokomobile parowe (rolnicze)

"

167 A. p. 1. d.

Turbiny parowe

"

167 A. p. 1. e.

Obrabiarki do metalu, z wyjątkiem tokarń zwyczajnych, o wysokości centrów 250 mm. i niżej

"

167 A. p. 1. g.

Maszyny do przerabiania wełny czesankowej (Kammgarnspinnerei) i nowej bawełny (Baumwollfeinspinnerei:) zgrzeblarki z przynależnymi aparatami, wilki zgrzeblące i wszelkie szarpaki, z wyjątkiem typów budowanych w kraju.

poz.

167 A. p. 1. h. IV. α.

Maszyny do fabrykacji wełny czesankowej i nowej bawełny: prząśnice wózkowe (selfaktory) i obrączkowe, z wyjątkiem typów budowanych w kraju

"

167 A. p. 1. h. IV. ß.

Maszyny i części maszyn używanych do bielenia, farbowania i wykończania towarów z nowej i odpadkowej bawełny, z wyjątkiem typów wyrabianych w kraju

"

167 A. p. 1. h. V. α, ß, (...)

Części maszyn podlegających zwolnieniu od cła, sprowadzane oddzielnie lub razem z maszynami oraz sita z bronzu fosforowego

"

167 A. p. 4. a.

Wrzeciona, obrączki, wałki rowkowane do maszyn włókienniczych i rurki do prząśnic

"

167 A. p. 4. b.

Maszyny elektryczne: prądnice, silnice i przetwornice wszelkie, transformatory; wentylatory elektryczne; części maszyn powyżej wymienionych

"

167 B. p. 1.

Akumulatory

"

167 B. p. 2.

Oprócz wymienionych w tym spisie maszyn może Ministerstwo Skarbu po porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu uwalniać od cła i inne maszyny typów niewyrabianych w kraju.

Żarówki w oprawie z nitką węglową czystą lub pokrytą metalem oraz z nitką metalową i inną

poz.

169 p. 3. d. I. II.

Samochody ciężarowe

"

173 p. 8.

Wozy (wagony) kolejowe, pomostowe, platformy i węglarki

"

174 p. 1. a.

Cysterny kolejowe

"

174 p. 1. b.

Wózki (wagonetki) transportowe kolejek polowych, kopalnianych i t. p.

"

174 p. 3.

Statki żelazne, parowe i nieparowe, rzeczne (do 600 tonn pojemności) i statki drewniane (o ile nasze warsztaty okrętowe nie będą mogły ich dostarczyć)

"

175 p. 2 i 3.

Pasy napędne konopne i bawełniane (balata)

"

194

Pasy napędne z sierści wielbłądziej

"

202 p. 2.

Uwalnianie od cła towarów w tym artykule wymienionych odbywa się po uprzedniem zasiągnięciu opinji Komitetu ulg celnych.