Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.37.213

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 20 marca 1920 r.
Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów.

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 26/V 1919 r. zarządza się co następuje:
Art.  1. 1

Uwalnia się od cła na przeciąg czasu niezbędnie potrzebny następujące towary:

1) Płótna i perkale bawełniane, zawierające w 1 kg. wagi do 10 m. kw. włącznie - poz. 187 p. 1, poz. 188 p. 1.
2) Płótna i perkate bawełniane, zawierające w 1 kg. wagi od 10 do 15 m. kw. włącznie; tkaniny zawierające w 1 kg. wagi do 15 metr. kw. włącznie - poz. 187 p. 2, poz. 188 p. 2.
3) Tkaniny wełniane, z wyjątkiem zrobionych z prządzy czesankowej - poz. 199 p. 2.
4) Wełniane sukna włościańskie samodziałowe, guniowe, krajki i halina - poz. 199 p. 3.
5) Tkaniny półwełniane, odzieżowe męzkie, na osnowie bawełnianej wagi 1 m. kw. powyżej 500 gr. - poz. 200 p 1.
6) Półwełniane sukna włościańskie, samodziały chłopskie i guniowe wagi w 1 rn. kw. powyżej 500 gr. - poz. 200 p. 2.
7) Bielizna, odzież i drobna konfekcja dziane, z wyjątkiem jedwabnej i półjedwabnej - poz. 205 p. 1c i d.
8) Bielizna zwykła z tkanin, od których cło zostało zawieszone - poz. 209 p. la.
9) Odzież zwykła z materjałów, od których cło zostało zawieszone - poz. 209 p. la.
10) Ryż - poz. 2 p. 1 p. 2 i uwaga.
11) Mąka, oprócz ziemniaczanej, kasza i słód - poz. 3 p. 1, 2, 3 i 4 i uwaga.
12) Warzywa i okopowe świeże, solone, moczone i kwaszone, w opakowaniu niehermetycznem - poz. 5 p. lb i p. 2.
13) Ziemniaki suszone, płatki, krajanka mielona i niemielona - poz. 8.
14) Cukier - poz. 22 p. 1 i 2.
15) Mleko zgęszczone, mączka mleczna z cukrem lub bez, marmelady i powidła z owoców i jagód - poz. 24 p. 4.
16) Mięso gotowane, suszone, wędzone i marynowane - poz. 34 p. 2.
17) Wędliny i szynki - poz. 34 p. 3.
18) Zwierzyna i ptactwo bite - poz. 34 p. 4.
19) Masło krowie i owcze - poz. 36.
20) Karpie i inne ryby świeże - poz. 37 p. 1 b, c.
21) Ryby solone, wędzone i suszone, oprócz oddzielnie wymienionych - poz. 37 p. 3.
22) Śledzie wędzone - poz. 37 p. 4b.
23) Artykuły spożywcze oddzielnie niewymienione - poz. 39 p. 1.
24) Kości poddane działaniu kwasu siarczanego; użyźniające komposty i pudrety - poz. 41 p. 3.
25) Kości palone, popiół i węgiel z kości - poz. 41 p. 4.
26) Superfosfaty mineralne - poz. 41 p. 5.
27) Sadło odsączone, przetopione i przerobione - poz. 51 p. 2b.
28) Obuwie skórzane, z wyjątkiem oddzielnie wymienionego - poz. 57 p. i a, b, c.
29) Uprząż zwykła robocza - poz. 57 p. 5 a.
30) Szkło taflowe dęte i lane, nieszlifowane i niepolerowane, grubości do 5 mm. włącznie, białe, (przezroczyste), półbiałe i zabarwione, naturalnego butelkowego koloru, gładkie bez wzorów i ozdób, o powierzchni do jednego m. kw. - poz. 77 p. 6 a.
31) Kalosze - poz. 88 p. 3.
32) Azotan amonu - poz. 98 p. 2.
33) Siarczan amonu - poz. 98 p. 3.
34) Mydło zwyczajne - poz. 120 p. 2.
35) Łopaty, rydle - poz. 160 p. 2.
36) Ziemie farbiarskie: kasselska i weroneńska - poz. 125 p. 1.
37) Maszyny i narzędzia rolnicze - poz. 167 C. p. 1, 2, 3, 4.
38) Części maszyn rolniczych, sprowadzane razem z maszynami lub oddzielnie - poz. 167 C, p. 6.
39) Papier niesatynowany i nieklejony, i zawartością niemniej niż 60% masy drzewnej, wagi niemniej niż 48 gr. w m. kw.; rotacyjny w rolach o średnicy niemniej niż 70 cm. i w arkuszach - poz. 177, p. 2b, i i-II.
40) Papier, oprócz oddzielnie wymienionego, biały i kolorowy, zabarwiony w masie, bez ozdób i znaków wodnych; papier linjowany i z zawartością masy drzewnej, oprócz oddzielnie wymienionego i bez masy drzewnej - poz. 177, p. 2c, i, II.
41) Przędza bawełniana na szpulkach drewnianych nitkowana z 2-ch lub więcej nici pojedynczych numerów - poz. 183, p. 5 a, b, c, d.
42) Worki wszelkiego rodzaju poz. 191, 177, p. 5d, 1.
43) Płótno surowe lniane i zgrzebne, drelich, parcianka i t. d. - poz. 192, p. 2.
44) Margaryna - poz. 51, p. 5.
45) Pilniki o wadze tuzina do 1/2 kg. włącznie - poz. 161 p. 1 a.
46) Kwas siarkowy wszelkiej koncentracji poz. 108 p. 1 a.
47) Kwas azotowy i nitroza - poz. 108 p. 3 a.
48) Żarówki w oprawie, z nitką węglową czystą lub pokrytą metalem, oraz z nitką metalową i inną - poz. 169 p. 3 d. I. II.
49) Samochody ciężarowe i wozy przyczepne do nich - poz. 173 p. 8, p. 2.
50) Sieci rybackie - poz. 190 p. 2.
51) Blacha żelazna i stalowa, grubości poniżej 1 mm. (1 m/m) - poz. 140 p. 4.
52) Żelazo taśmowe o szerokości od 1 do 3 cm. i grubości do 1 mm. (pakowe) - poz. 140 p. 1.
53) Kożuchy proste poz. 56.

Termin wolności celnej dla powyższych towarów określa Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, względnie z Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i po uprzedniem zasięgnięciu opinji Komitetu Ulg Celnych.

Art.  2.

W ciągu roku od dnia wprowadzenia w życie taryfy celnej z dnia 4 listopada 1919 r., t. j. do dnia 10 stycznia 1921 r., Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu i po zasięgnięciu opinji Komitetu Ulg Celnych ma prawo uwalniać od cła, na okres czasu, nieprzekraczający terminu rocznego od czasu wprowadzenia wzmiankowanej taryfy celnej w życie, następujące przedmioty przywożone z zagranicy:

Gotowe pasy napadnę zszywane i sklejane i niezszywane- poz. 57 p. 4. b. o

Części porcelanowe do artykułów instalacyjnych niemontowane i montowane - poz. 76 p. 4 a. b. c.

Gumelastyka (płyty, krążki i t. p.) do uszczelniania - poz. 88.

Boraks oczyszczony w kryształkach, w proszku i bezwodny (50% zapotrzebowania, niezbędnego dla produkcji po wykazaniu, że żądana ilość odpowiada istotnej potrzebie fabryki) poz. 93 p. 3.

Łańcuchy stawowe "Galia" - poz. 153 p. 5 b.

Drut miedziany na przewody elektryczne - poz.. 155 p. 2.

Pasy napędne druciane - poz. 156 p. 1. a.

Kable gołe miedziane na przewody elektryczne - poz. 156 p. 2. a.

Przewodniki elektryczne izolowane, niepokryte ołowiem i pokryte (obłożone) ołowiem - poz. 156 p. 2. c. p. 3.

Narzędzia stalowe hartowane do obrabiania: świdry spiralne, gwintowniki, rozwiertniki, frezy, piłki, okrągłe narzynki do gwintownic ręcznych i maszyn gwinciarskich, noże do nożyc, sztance, stemple, kroidła; numerki i alfabety - poz. 161 p. 3. a. b. c.

Przybory zecerskie i drukarskie - poz. 162 p. 1. 2. 3. 4. 5.

Paro-i elektrowozy; wagony parowe, spalinowe i elektryczne; mechanizmy dźwigów (wind) i podnośników (bez elektromotorów) - poz. 167 R. p. 1. b.

Silniki spalinowe do 250 kg. wagi, stałe i przewoźne (lokomobile spalinowe); maszyny do wyrobu lodu i do chłodzenia - 167 A. 1. c.

Lokomobile parowe (rolnicze) - poz. 167 A. p. 1. d.

Turbiny parowe - poz. 167 A. p. 1. e.

Obrabiarki do metali, z wyjątkiem tokarń zwyczajnych o wysokości centrów 250 mm. i niżej - poz. 167 A. p. 1. g.

Maszyny do przerabiania wełny czesankowej (Kammgarnspinnerei) i nowej bawełny (Baumwollfeinspinnerei): zgrzeblarki z przynależnemi aparatami, wilki zgrzeblące i wszelkie szarpaki, z wyjątkiem typów budowanych w kraju poz. 167 A. 1. h. IV. ά.

Maszyny do fabrykacji wełny czesankowej i nowej bawełny: prząśnice wózkowe (selfaktory) i obrączkowe, z wyjątkiem typów budowanych w kraju- poz. 167 R. 1. h. IV. β.

Maszyny i części maszyn używanych do bielenia, farbowania i wykończania towarów z nowej i odpadkowej bawełny, z wyjątkiem typów wyrabianych w kraju poz. 167 R. p. 1. h. V. ά β γ.

Części maszyn podlegających zwolnieniu od cia, sprowadzane oddzielnie lub razem z maszynami oraz sita miedziane, z bronzu fosforowego i z innych stopów miedzi poz. 167 A. p. 4. a.

Wrzeciona, obrączki, walki rowkowane do maszyn włókienniczych i rurki do prząśnic poz. 167 R. p. 4. b.

Maszyny elektryczne: prądnice, silniki i przetwornice wszelkie, transformatory; wentylatory elektryczne; części maszyn powyżej wymienionych poz. 167 B. p. 1.

Akumulatory poz. 167 B. p. 2.

Wodomierze, paromierze i gazomierze poz. 169 p. 1.

Wozy (wagony) kolejowe, pomostowe, platformy i węglarki poz. 174 p. 1. a.

Cysterny kolejowe poz. 174. p. i. b.

Wózki (wagonetki) transportowe kolejek polowych, kopalnianych i t. p. poz. 174-p. 3.

Statki żelazne, parowe i nieparowe, rzeczne (do 600 tonn pojemności) i statki drewniane (o ile nasze warsztaty okrętowe nie będą mogły ich dostarczyć) - poz. 175 p. 2. i 3.

Pasy napędne konopne i bawełniane (balata) - poz. 194.

Pasy napadnę z sierści wielbłądziej - poz. 202 p. 2.

Liny transmisyjne konopne, jutowe, lniane i t. p. i szpagat "Manilla" do wiązałek - poz. 190 p. 1.

Filce do użytku fabrycznego poz. 202 p. 1.

Drut stalowy średnicy 3-0,3 mm. do wyrobu lin poz. 155 p. 1. b. c. d.

Oprócz wymienionych w tym spisie maszyn może Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu uwalniać od cła inne maszyny typów niewyrabianych w kraju.

Art.  3.

Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemyślu i Handlu, względnie z Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i po uprzedniem zasięgnięciu opirtji Komitetu Ulg Celnych ma prawo włączyć do listy przedmiotów wymienionych w art. 1 i w art. 2 niniejszego rozporządzenia nowe przedmioty w ramach uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r.

Nadto Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu może zwalniać od cła lub obniżać cło od przedmiotów, nieprzewidzianych w niniejszem rozporządzeniu, o ile przedmioty te pochodzą z okręgów, poddanych plebiscytowi; ulgi tej udziela się na czas od dnia 10 kwietnia 1920 r. aż do ukończenia plebiscytu.

Art.  4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 1920 r.; jednocześnie znosi się rozporządzenie z dnia 4 listopada 1919 r. Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów (Dz. Ustaw Na 95 z 1919 r. poz. 512). Przepis wykonawczy z dnia 18 marca 1920 r. do rozporządzenia z dnia 4 listopada 1919 stosuje się również do niniejszego rozporządzenia.

Warszawa, dnia 20 marca 1920 r.

1 Z dniem 21 maja 1920 r. w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów, termin wolności dla przedmiotów, objętych art. 1 nin. rozporządzenia, z wyjątkiem maszyn i narzędzi rolniczych, części maszyn rolniczych i worków, określa się do dnia 10 lipca 1920 r. Termin zawieszenia cła dla maszyn i narzędzi rolniczych (poz. 167 C. p. 1, 2, 3, 4 Taryfy Celnej) oraz części maszyn rolniczych (poz. 167 C. p. 6 Taryfy Celnej) określa się do dnia 10 października 1920 r., termin dla worków wszelkich (poz. 191 i poz. 177 p. 5 d. I) do dnia 10 maja 1920 r. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 marca 1920 r. (Dz.U.20.37.214).