§ 1. - Centralny rejestr form ochrony przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1080

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2012 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji dotyczący form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, gromadzonych w centralnym rejestrze form ochrony przyrody, zwanym dalej "rejestrem";
2)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia rejestru;
3)
sposób aktualizacji rejestru oraz udostępniania danych zawartych w rejestrze.