[Zawieszenie prawa wykonywania głosu z praw udziałowych objętych w wyniku konwersji] - Art. 211. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny,... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 211. - [Zawieszenie prawa wykonywania głosu z praw udziałowych objętych w wyniku konwersji] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  211.  [Zawieszenie prawa wykonywania głosu z praw udziałowych objętych w wyniku konwersji]
1. 
(uchylony).
2. 
Prawo wykonywania głosu z praw udziałowych objętych w wyniku konwersji pozostaje zawieszone do czasu zakończenia przymusowej restrukturyzacji.
3. 
Do konwersji zobowiązań nie stosuje się przepisów art. 34 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, art. 37a, art. 37b i art. 69-69b ustawy o ofercie publicznej oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz art. 86 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 2017/1129.