Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1505 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.
Art.  24.  [Umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie terminu spłat wierzytelności Agencji]

Prezes Agencji może umarzać, w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać termin spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych wyłącznie z krajowych środków publicznych, zwanych dalej "wierzytelnościami Agencji".