[Umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie terminu spłat wierzytelności Agencji] - Art. 24. - Agencja Restrukturyzacji i... - Dz.U.2019.1505 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie terminu spłat wierzytelności Agencji] - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1505 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  24.  26 [Umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie terminu spłat wierzytelności Agencji]

 Prezes Agencji może umarzać, w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać termin spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych środków publicznych oraz w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanych dalej "wierzytelnościami Agencji".

26 Art. 24 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.646) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 marca 2022 r.