Departmental acts

Zdarzenie lotnicze nr 174/07.

Dz.Urz.ULC.2008.10.131 | komunikat z dnia 21 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 178/04.

Dz.Urz.ULC.2008.10.127 | komunikat z dnia 21 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 183/04.

Dz.Urz.ULC.2008.10.126 | komunikat z dnia 21 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 186/05.

Dz.Urz.ULC.2008.10.129 | komunikat z dnia 21 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 227/04.

Dz.Urz.ULC.2008.10.128 | komunikat z dnia 21 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 300/07.

Dz.Urz.ULC.2008.10.130 | komunikat z dnia 21 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.3.29 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze nr 113/04.

Dz.Urz.ULC.2008.10.124 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 143/04.

Dz.Urz.ULC.2008.10.123 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 279/04.

Dz.Urz.ULC.2008.10.125 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 85/04.

Dz.Urz.ULC.2008.10.122 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 86/04.

Dz.Urz.ULC.2008.10.121 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.131 | decyzja z dnia 20 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorialnej Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Arhus (Królestwo Danii).

Dz.Urz.MSZ.2008.4.142 | decyzja z dnia 20 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zmiana właściwości terytorialnej Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kolding (Królestwo Danii).

Dz.Urz.MSZ.2008.4.141 | decyzja z dnia 20 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości terytorialnej Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Svendborg (Królestwo Danii).

Dz.Urz.MSZ.2008.4.140 | decyzja z dnia 20 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.8.48 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Zdarzenie lotnicze nr 124/07.

Dz.Urz.ULC.2008.10.120 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 162/07.

Dz.Urz.ULC.2008.10.118 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 176/06.

Dz.Urz.ULC.2008.10.119 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 237/06.

Dz.Urz.ULC.2008.10.117 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.8.47 | komunikat z dnia 18 sierpnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.8.46 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sępolnie Krajewskim.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.135 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wybór producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych.

Dz.Urz.MI.2008.11.64 | komunikat z dnia 18 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2008.11.62 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2008.11.63 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2008.17.215 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Polskiemu Wydawnictwu Audiowizualnemu.

Dz.Urz.MKiDN.2008.4.41 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chojnicach.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.136 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupsku.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.138 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.9.72 | komunikat z dnia 14 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Sterującego Projektem Rozbudowy Systemu Wiza-Konsul.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.158 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MON.2008.17.236 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze nr 161/05.

Dz.Urz.ULC.2008.10.116 | komunikat z dnia 14 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 280/04.

Dz.Urz.ULC.2008.10.115 | komunikat z dnia 14 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 38/05.

Dz.Urz.ULC.2008.10.114 | komunikat z dnia 14 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2008.17.213 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Specjalistycznego do Spraw Infrastruktury Informatycznej.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.61 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Specjalistycznego do Spraw Infrastruktury Informatycznej.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.61 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.8.45 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej za udział w jej pracach.

Dz.Urz.MSWiA.2008.12.63 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej za udział w jej pracach.

Dz.Urz.MSWiA.2008.12.63 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Aneks nr 1 do listy zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich.

Dz.Urz.MRiRW.2008.17.19 | ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.134 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.134 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.134 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc