Departmental acts

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.66 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.66 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.66 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Tijuanie (Meksykańskie Stany Zjednoczone).

Dz.Urz.MSZ.2008.4.146 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ho Chi Minh.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.137 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Jemenu.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.139 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Jemenu.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.136 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.135 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.138 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na inwestycje aparaturowe.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.86 | komunikat z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na inwestycje aparaturowe.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.87 | komunikat z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Ełku.

Dz.Urz.MKiDN.2008.4.42 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku.

Dz.Urz.MKiDN.2008.4.43 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.8.50 | komunikat z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.161 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorcowego regulaminu organizacyjnego oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.139 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Szkoły Policealnej w Dobryszycach.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.21 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Szkoły Policealnej w Nakle.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.20 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Szkoły Policealnej w Nakle.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.20 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Szkoły Policealnej w Okszowie.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.22 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Technikum Uzupełniającego w Różańcu.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.23 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Technikum w Starym Brześciu.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.25 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Technikum w Starym Brześciu.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.25 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siennicy Różanej.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.24 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi.

Dz.Urz.KGP.2008.16.97 | decyzja z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.9.65 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania nowego wzoru mundurów leśnika.

B.I.LP.2008.9/10.73 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze nr 23/05.

Dz.Urz.ULC.2008.10.153 | komunikat z dnia 27 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 276/06.

Dz.Urz.ULC.2008.10.139 | komunikat z dnia 27 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 390/07.

Dz.Urz.ULC.2008.10.152 | komunikat z dnia 27 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zespół Zarządzania Kryzysowego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.9.64 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zespół Zarządzania Kryzysowego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.9.64 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.65 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze nr 064/03.

Dz.Urz.ULC.2008.10.150 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 102/06.

Dz.Urz.ULC.2008.10.137 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 125/05.

Dz.Urz.ULC.2008.10.148 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 149/04.

Dz.Urz.ULC.2008.10.141 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 175/06.

Dz.Urz.ULC.2008.10.144 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 192/05.

Dz.Urz.ULC.2008.10.151 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 203/08.

Dz.Urz.ULC.2008.10.143 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 211/06.

Dz.Urz.ULC.2008.10.138 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 218/06.

Dz.Urz.ULC.2008.10.140 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 285/04.

Dz.Urz.ULC.2008.10.146 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 376/06.

Dz.Urz.ULC.2008.10.147 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 470/08.

Dz.Urz.ULC.2008.10.142 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 67/05.

Dz.Urz.ULC.2008.10.145 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 71/05.

Dz.Urz.ULC.2008.10.149 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zasady pobierania i gromadzenia środków publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.37 | decyzja z dnia 25 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

Dz.Urz.MZ.2008.9.57 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dz.Urz.MZ.2008.9.62 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.8.49 | komunikat z dnia 22 sierpnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Karty i tabliczki tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2008.17.216 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Karty i tabliczki tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2008.17.216 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Dz.Urz.MI.2008.11.61 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Dz.Urz.MI.2008.11.61 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze nr 090/07.

Dz.Urz.ULC.2008.10.134 | komunikat z dnia 22 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 217/06.

Dz.Urz.ULC.2008.10.136 | komunikat z dnia 22 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 364/07.

Dz.Urz.ULC.2008.10.133 | komunikat z dnia 22 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 455/07.

Dz.Urz.ULC.2008.10.135 | komunikat z dnia 22 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 457/07.

Dz.Urz.ULC.2008.10.132 | komunikat z dnia 22 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.17.217 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.17.234 | upoważnienie z dnia 21 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny