Dzienniki UE

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4864 - Dubal/Mubadala/Emal JV).

Dz.U.UE.C.2007.234.5/1 | informacja z dnia 6 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-288/05: Postępowanie karne przeciwko Jürgen Kretzinger (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2007.235.4 | wyrok z dnia 18 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4811 - Cetelem/Findomestic).

Dz.U.UE.C.2007.234.4/2 | informacja z dnia 6 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4875 - Deutsche Bank/Abbey Life).

Dz.U.UE.C.2007.234.4/1 | informacja z dnia 6 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-231/05: Oy AA (orzeczenie wstępne).

Dz.U.UE.C.2007.235.3/2 | wyrok z dnia 18 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-134/05: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska.

Dz.U.UE.C.2007.235.3/1 | wyrok z dnia 18 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-501/04: Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii.

Dz.U.UE.C.2007.235.2/2 | wyrok z dnia 18 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-490/04: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Federalna Niemiec.

Dz.U.UE.C.2007.235.2/1 | wyrok z dnia 18 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2007/645/WE w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Malty

Dz.U.UE.L.2007.261.26 | decyzja z dnia 1 października 2007 r. | Akt indywidualny

Rozporządzenie 2007/1173 w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

Dz.U.UE.L.2007.261.24 | rozporządzenie z dnia 5 października 2007 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie 2007/1166 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Dz.U.UE.L.2007.261.1 | rozporządzenie z dnia 5 października 2007 r. | Akt utracił moc

Nowy narodowy rewers obiegowych monet euro.

Dz.U.UE.C.2007.233.8 | zawiadomienie z dnia 5 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Nowy narodowy rewers obiegowych monet euro.

Dz.U.UE.C.2007.233.7 | zawiadomienie z dnia 5 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2007.233.6 | zawiadomienie z dnia 4 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4876 - GDFI/Energie Investimenti).

Dz.U.UE.C.2007.233.5 | informacja z dnia 5 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4852 - Groupe Arnault/CNP/Go Voyages).

Dz.U.UE.C.2007.233.4/2 | informacja z dnia 5 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4778 - Ericsson/LHS).

Dz.U.UE.C.2007.233.4/1 | informacja z dnia 5 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Noty wyjaśniające do nomenklatury scalonej Wspólnot Europejskich.

Dz.U.UE.C.2007.233.3 | informacja z dnia 5 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Rozporządzenie 2007/1163 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Dz.U.UE.L.2007.260.1 | rozporządzenie z dnia 4 października 2007 r. | Akt utracił moc

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4839 - AREVA NP/MHI/ATMEA).

Dz.U.UE.C.2007.232.15 | ogłoszenie z dnia 4 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Orzeczenie Trybunału EFTA z dnia 24 kwietnia 2007 r. (Sprawa E-9/04).

Dz.U.UE.C.2007.232.13 | ogłoszenie z dnia 4 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2007 r.

Dz.U.UE.C.2007.232.10 | ogłoszenie z dnia 4 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Skład Trybunału EFTA - Mianowanie Sekretarza Trybunału EFTA.

Dz.U.UE.C.2007.232.9 | zawiadomienie z dnia 4 października 2007 r. | Akt indywidualny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2007.232.2 | zawiadomienie z dnia 3 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4723 - ENI/EXXON MOBIL (Hungary, Czech Republic and Slovakia)).

Dz.U.UE.C.2007.232.1 | informacja z dnia 4 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Rozporządzenie 2007/1158 ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Dz.U.UE.L.2007.258.17 | rozporządzenie z dnia 2 października 2007 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie 2007/1154 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Dz.U.UE.L.2007.258.7 | rozporządzenie z dnia 3 października 2007 r. | Akt utracił moc

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4738 - OEP/MSP-Stiftung/DVG/Dailycer Group).

Dz.U.UE.C.2007.231.14 | ogłoszenie z dnia 3 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur w związku z odnowieniem składu Europejskiego Forum ds. Energetyki i Transportu.

Dz.U.UE.C.2007.231.10 | ogłoszenie z dnia 3 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006.

Dz.U.UE.C.2007.231.6 | zawiadomienie z dnia 3 października 2007 r. | Akt nienormatywny