Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 kwietnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2004 r.

PYTANIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - dalej u.t.z.t.h., jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (art. 5 u.t.z.t.h.). Problem polega na tym, że mając duże obroty w 90% procentach terminy płatności są dłuższe niż 30 dni. Z mocy ustawy automatycznie powinniśmy otrzymywać odsetki, oraz odsetki od odsetek.

Jak może urząd skarbowy interpretować ten przepis? Czy nie istnieje zagrożenie zawyżenia przychodów poprzez naliczenie tychże odsetek, jako należne z mocy ustawy (np. tzw. przychody nie nazwane)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?