Czy dyrektor szkoły może zarządzić jednego dnia zebranie rady pedagogicznej klasyfikacyjne i podsumowujące?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Balicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły może zarządzić zebranie rady pedagogicznej klasyfikacyjne i podsumowujące w jednym dniu, w czerwcu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX