Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Spółka X zakupiła od spółki C wierzytelności spółki D. Wartość nominalna wierzytelności 32.795,00 zł, cena nabycia 13.795,00 zł. Dokonano następujących księgowań:

Wn konto 249 Pozostałe rozrachunki (w analityce: spółka D) - 32.795,00 zł

Ma konto 249 Pozostałe rozrachunki (w analityce: spółka C) - 13.795,00 zł

Ma konto 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 19.000,00 zł.

Spółka dokonała zapłaty za zakupioną wierzytelność:

Wn konto 249 Pozostałe rozrachunki (w analityce: spółka C) - 13.795,00 zł

Ma konto 130 Rachunek bankowy - 13.795,00 zł.

Spółka X uzyskała tytuł wykonawczy do nabytej wierzytelności i komornik rozpoczął egzekucję. Na rachunek spółki wpłynęła kwota wyegzekwowanego zajęcia w kwocie 139,72 zł, do której dokonano księgowania:

Wn konto 130 Rachunek bankowy - 139,72 zł

Ma konto 249 Pozostałe rozrachunki (w analityce: spółka D) - 139,72 zł.

1.

Czy kwota 139,72 zł z tytułu zajęcia komorniczego będzie przychodem dla Spółki X? Jeśli tak, to czy tylko przychodem bilansowym czy podatkowym również i w jakiej wysokości, a tym samym czy kwota ściągniętej należności będzie kosztem uzyskania przychodu i w jakiej wysokości?

2.

W jaki sposób wykazać na koniec roku w bilansie rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu nabytej wierzytelności (saldo Ma 19.000 zł)?

3.

Czy właściwe będzie wykazanie nabytej wierzytelności wobec spółki D w bilansie w poz. B.II.3.d w kwocie 32.655,28 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację