Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2011 r.

PYTANIE

Chciałabym złożyć zapytanie w sprawie opodatkowania nierezydenta sprawującego w polskiej firmie funkcję członka zarządu i pracującego na rzecz tej firmy w oparciu o umowę zlecenie jako biegły rewident lub księgowy.

Nierezydent:

- zamieszkały w Austrii, obywatelstwo polskie;

- jest udziałowcem spółki z o.o. w Polsce, o której mowa niżej;

- pełni funkcję członka zarządu w polskiej firmie, funkcje tą sprawuje generalnie na terenie Austrii;

- wykonuje na rzecz tej samej firmy prace biegłego rewidenta i prace księgowe w oparciu o umowę-zlecenie, niektóre z tych prac wykonywane są również na terenie Austrii;

- osoba ta nie pracuje w Austrii, posiada austriacki numer ubezpieczenia;

- na terenie Polski przebywa sporadycznie w zależności od zleceń.

Gdzie (w Polsce czy w Austrii) i jak należy opodatkować:

- otrzymywane wynagrodzenie w oparciu o umowę zlecenie z polską firmą z tytułu świadczenia pracy biegłego rewidenta oraz księgowego (praca wykonywana również na terenie Austrii) - czy do osoby przez nas opisanej stosuje się art. 14 czy 15;

- otrzymane wynagrodzenie w oparciu o uchwałę zarządu z tytułu sprawowania funkcji członka zarządu (funkcja członka zarządu zgodnie z uchwałą wspólników jest sprawowana na terenie Austrii);

- czy w przypadku opodatkowania dochodów w Polsce osoba przez nas opisana składa na terenie kraju roczne zeznanie podatkowe, czy też dochody te ujmuje w ewentualnych zeznaniach na terenie Austrii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?