Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2005 r.

PYTANIE

Spółka w maju 2003 r. zgłosiła w urzędzie skarbowym rozpoczęcie działalności. Od tego czasu nie uruchomiła produkcji, ponosi jednak wydatki związane z wynajmem pokoju na siedzibę oraz drobne wydatki materiałowe. W maju 2003 r. udzieliła pożyczki spółce niemieckiej, która jest jej właścicielem. Zgodnie z umową odsetki powinny być płacone rocznie do 16 maja każdego roku. Faktycznie odsetki zostały przelane na konto w październiku 2004 r. za okres do 31 grudnia 2003 r. Spółka w 2003 r. nie miała żadnego obrotu. Również w 2004 r. do tej pory nie było obrotów. Jedynym obrotem były odsetki z tytułu pożyczki. W którym momencie odsetki powinny być wykazane jako obrót?

Jak wiadomo udzielenie pożyczki jest usługą finansową, której świadczenie podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W najbliższym czasie spółka planuje rozpocząć produkcję. Wiąże się to z zakupem maszyn. Jaki wpływ mają odsetki (sprzedaż zwolniona) na możliwość odliczenia VAT? W 2003 r. nie było obrotu. W 2004 r. będzie obrót jedynie z tytułu odsetek od pożyczki. Obrót pojawi się dopiero w 2005 r. w momencie rozpoczęcia produkcji. Wiadomo, że przy określaniu proporcji do rozliczenia podatku naliczonego dotyczącego sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej w mianowniku uwzględnia się całkowity obrót po pomniejszeniu o wartość m.in. sporadycznych usług wymienionych w zał. nr 4 poz. 3, czyli usług pośrednictwa finansowego.

Podsumowując, kiedy w deklaracji VAT wykazuje się odsetki od udzielonej pożyczki? Jaki wpływ mają przychody z tytułu jednorazowej pożyczki na możliwość odliczenia podatku naliczonego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?