Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z dostosowaniem przepisów ustawy z 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - dalej u.s.z.w.o. do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 - dalej rozporządzenie 517/2014 jakie dokumenty wymagane przepisami powinien mieć pracownik warsztatu, aby dokonać:

a) odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych,

b) konserwacji lub serwisowania układu klimatyzacji,

c) naprawy układu klimatyzacji w pojazdach innych niż kat. M1 i N1 - np. autobusach, kombajnie (zawierają powyżej 3 kg czynnika w układzie)?

Czy ustawodawca określił sankcje, jeśli pracownik, który wykonuje ww. czynności, nie ma żadnych certyfikatów/zaświadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?