Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 15 lutego 2013 r.
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2009 r.

PYTANIE

Pracownik w 2005 r. otrzymał nagrodę jubileuszową z tytułu 20 lat pracy. Przedstawił dokumenty potwierdzające dodatkowe zatrudnienie, z których wynika we wrześniu 2008 r. nabył prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu 25 lat pracy. Zgodnie z zapisami regulaminu wewnętrznego, jeżeli pracownik udokumentuje swoje prawo do nagrody za kolejny okres zatrudnienia przed upływem 5 lat od otrzymania nagrody zakład pracy wypłaca kwotę stanowiącą różnicę miedzy nagrodami jubileuszowymi. Pracodawca wypłacił pracownikowi we wrześniu 2009 r. różnicę między nagrodami z tytułu 25 i 20 lat pracy z zastosowaniem wynagrodzenia z września 2008 r.

Czy pracodawca postąpił prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację