Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2011 r.

PYTANIE

Jak należy zinterpretować umowę leasingu o nazwie "Umowa leasingu urządzeń dozująco-mieszalnikowych"?

Warunki umowy mówią że, przedmiot leasingu jest własnością finansującego przez cały czas trwania umowy ale jednocześnie finansujący nie amortyzuje przedmiotu leasingu. Wartość przedmiotu leasingu została ustalona na kwotę 14.214 euro VAT, przy czym rata leasingowa dzieli się następująco 84,13% - spłata wartości początkowej a 15,87% - odsetki. Okres trwania umowy ustalono na 60 miesięcy. Umowa leasingu kończy się w dacie zapłaty przez korzystającego ostatniej raty i w ciągu 14 dni od tego terminu korzystający ma prawo do nabycia przedmiotu leasingu za wartość 199,30 euro. Oprócz umowy korzystający otrzymał również fakturę VAT z której zgodnie z ustaleniami zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT.

Jak należy ten leasing zinterpretować, czy jako finansowy czy operacyjny? Jeśli finansowy to na podstawie czego można dokonywać amortyzacji skoro nie jest własnością korzystającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?