Czy zmiana stron umowy cywilnoprawnej (np. umowy pożyczki) powoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2005 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna pożyczyła trzyosobowej spółce cywilnej pieniądze na okres 4 lat. Na tą okoliczność sporządzono w dniu 13 maja 2002 r. akt notarialny i notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% od kwoty pożyczki. Wspólnicy nie wywiązywali się z warunków umowy. 13 października 2003 r. jeden z wspólników spółki cywilnej sprzedał nieruchomość, w której spółka prowadziła działalność - spółce jawnej, której jednym ze wspólników była osoba fizyczna udzielająca pożyczki. W akcie notarialnym sporządzanym na okoliczność zakupu nieruchomości zawarto sposób rozliczenia między stronami transakcji w taki sposób, że kupujący spłaci pożyczkę właśnie tej osobie fizycznej (do dnia 17 października 2003 r.) i inne zobowiązania spółki cywilnej, a pozostałą część przekaże sprzedającemu. Tak też się stało, oprócz spłaty pożyczki, o której mowa wyżej. 1 grudnia 2003 r. spółka jawna jako całe przedsiębiorstwo weszła aportem do spółki z o.o. i m.in. wniosła zobowiązanie wobec osoby fizycznej, która jest jednocześnie udziałowcem spółki z o.o., z racji objęcia udziałów za wniesione przedsiębiorstwo spółki jawnej. Spółki z o.o. do tej pory również nie spłaciła długu, wywiązuje się jedynie z wypłaty odsetek.

Czy w momencie nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z aktu notarialnego wobec pożyczkodawcy sprzedającego spółka jawna jako kupujący winna sporządzić umowę pożyczki i odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych, czy może to uczynić następca prawny, czyli spółka z o.o., gdyż na chwilę obecną spółka jawna jest wykreślona z rejestru? Czy spółka z o.o. zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodu? W urzędzie skarbowym powiedziano mi, że w zaistniałej sytuacji nie istnieje okoliczność powodująca konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ale nie bardzo się z tym zgadzam i stąd moje pytanie.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access