Czy wystawiona przez spółkę faktura jest prawidłowa i czy prawidłowo dokonano rozliczenia wpłaconej zaliczki? - OpenLEX

Czy wystawiona przez spółkę faktura jest prawidłowa i czy prawidłowo dokonano rozliczenia wpłaconej zaliczki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2012 r.

PYTANIE

Spółka z o.o., podatnik czynny VAT, realizuje projekt budowlany jako deweloper. Na gruncie będącym jej własnością buduje obiekt użytkowy (hala), który następnie będzie odsprzedany wraz z gruntem potencjalnemu nabywcy. Zgodnie z umową przedwstępną zawartą między spółką a nabywcą nieruchomości, spółka wystawia faktury pro-forma na kwoty uzgodnione z nabywcą, na podstawie których przyszły kupujący dokonuje wpłat zaliczek na poczet ceny za całą nieruchomość. W umowie ujęto także zapis, który mówi, że z każdej kwoty należnej zaliczki nabywca ma prawo do zatrzymania kwoty 2% wartości netto zaliczki określonej na fakturze pro-forma tytułem kaucji gwarancyjnej, zabezpieczającej interesy kupującego. Kaucja będzie zwrócona sprzedającemu po spełnieniu warunków określonych w umowie. W praktyce, nabywca zamiast wpłacić pełną kwotę zaliczki na konto bankowe dewelopera, zgodną z fakturą pro-forma np. 123.000 zł brutto (100.000 netto, 23.000 VAT) wpłaca kwotę 121.000 (100.000 - 2% 23.000 VAT), potrącając od razu kaucję w wysokości 2000, dzięki czemu deweloper nie musi już oddawać nabywcy 2000 na jego konto bankowe tytułem zabezpieczenia. Następnie Spółka otrzymująca zaliczkę wystawia fakturę zaliczkową na pełną kwotę faktury pro-forma, czyli na 123.000 brutto.

Czy wystawiona przez spółkę faktura jest prawidłowa i czy prawidłowo dokonane jest rozliczenie wpłaconej zaliczki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?