Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 19 lutego 2013 r.
Autor odpowiedzi: Machulak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2010 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a dokładniej: jego § 1 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym do wykazu robót budowlanych należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami wystarczało, żeby z załączonych dokumentów wynikało ich "należyte wykonanie" i wielu zamawiających wystawiało referencje opierając się wyłącznie na tym sformułowaniu.

Czy istnieje możliwość skutecznego wymagania od wykonawców nowej treści starych referencji?

Czy można odrzucić ofertę wykonawcy z powodu niedołączenia referencji posiadających takie właśnie (lub bliskoznaczne) sformułowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?