Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykorzystuje w prowadzeniu działalności samochód ciężarowy. Samochód początkowo był użytkowany na postawie umowy leasingu finansowego (u leasingobiorcy dokonywane były odpisy amortyzacyjne). Po zakończeniu umowy leasingu w październiku 2004 r. prawo własności samochodu przeszło na leasigobiorcę, co zostało potwierdzone jedynie stosownym pismem (na zakończenie umowy nie było wykupu).

Jeżeli działalność zostanie zlikwidowana i samochód ten będzie objęty remanentem likwidacyjnym, to jaką wartość należy uznać za podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.? Czy będzie to suma części kapitałowej zapłaconych rat leasingowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?