Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 października 2011 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2006 r.

PYTANIE

Spółka A prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Do końca września 2005 r. wystawiała miesięczne faktury za wyprodukowaną energię dla Zakładu Energetycznego. Sprzedaż energii elektrycznej opodatkowana była 22% stawką VAT. Od 1 października 2005 r. weszły w życie zmiany dotyczace sposób rozliczania z Zakładem Energetycznym. W umowie z Zakładem Energetycznym ustalono, iż cena sprzedaży energii elektrycznej odnawialnej wyniesie 100 zł netto za MWh. Cena ta zawiera cenę za energię konwencjonalną oraz za prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia. Co miesiąc spółka wystawia faktury za wyprodukowaną energię dla Zakładu Energetycznego, ale cena za energię elektryczną wynosi 50 zł netto za MWh. Na koniec każdego kwartału spółka występuje do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectwa pochodzenia wyprodukowanej w kwartale energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki przesyła wydane świadectwo pochodzenia na giełdę towarową, na której spółka A jest zarejestrowana i za pomocą której sprzedaje świadectwo pochodzenia energii elektrycznej Zakładowi Energetycznemu, z którym podpisała umowę.

Czy sprzedaż świadectwa pochodzenia energii elektrycznej na giełdzie będzie opodatkowana VAT? Jeżeli tak, to w jakiej stawce? Jeżeli, nie to czy sprzedaż prawa majątkowego będzie wchodziła do proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?