Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2011 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. z większościowym udziałem gminy otrzymała od trzech różnych gmin dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych na podstawie art. 70b ust. 1-3, 5-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, a także refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych z Funduszu Pracy oraz płatność bezpośrednią do gruntów rolnych.

Czy spółka powinna odprowadzić VAT należny od tych składników na podstawie art. 19 ust. 21 u.p.t.u.?

Jeżeli nie to jaka jest podstawa prawna zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?