Czy spółka w chwili zapłaty odsetek ma obowiązek pobrać 20% podatek dochodowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Czyż Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2005 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. została w grudniu 2004 r obciążona odsetkami z tytułu zadłużenia jakie posiadała wobec jedynego udziałowca spółki ze Szwecji. Zadłużenie wynika z niezapłaconych faktur z tytułu dostawy towarów dokonanych przez udziałowca. Stopa procentowa odsetek została ustalona na poziomie oprocentowania jakie spółka musiałaby zapłacić gdyby korzystała z kredytu zaciągniętego w niezależnym banku w Szwecji.

Spółka zaksięgowała fakturę odsetkową w grudniu 2004 r. jako koszt finansowy- odsetki nie zapłacone, nie zaliczając ich do kosztów uzyskania przychodów w 2004 r. Odsetki zostaną zapłacone przelewem w styczniu 2005 r.

Czy w momencie zapłaty spółka będzie mogła zaliczyć w całości zapłacone odsetki do kosztów uzyskania przychodów? Czy w 2005 r spółka w chwili zapłaty odsetek ma obowiązek pobrać 20% podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access