Czy rolnik ryczałtowy, nieprowadzący działalności gospodarczej, który wydzierżawił część gruntów firmie, może rozliczać VAT jedynie od dzierżawy, pozostając rolnikiem ryczałtowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2015 r.

PYTANIE

Rolnik ryczałtowy nieprowadzący działalności gospodarczej prowadzi gospodarstwo rolne na zasadach rolnika ryczałtowego. Jednocześnie wydzierżawił część gruntów firmie pod żwirownię. Co miesiąc wystawia rachunek z tytułu dzierżawy. W kolejnym miesiącu przekroczy kwotę 150.000 zł i jest zobligowany do zgłoszenia się do VAT.

Czy może pozostać rolnikiem ryczałtowym, a VAT rozliczać jedynie z dzierżawy gruntów?

Które pozycje powinien zaznaczyć w części C VAT-R?

Czy jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji NIP-7, a jeżeli tak, to które pozycje powinien zaznaczyć?

Czy składając VAT-R oraz NIP-7 w związku z przekroczeniem obrotów z dzierżawy gruntów może nadal pozostać rolnikiem ryczałtowym bez składania dodatkowych oświadczeń lub dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access