Czy przekazanie działek będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat jest właścicielem nieruchomości gruntowych. Decyzją wojewody 5 działek nabył inwestor (spółka gazownicza) jako prawo użytkowania wieczystego i prawo własności urządzeń trwale z gruntem związanych, znajdujących się na tych nieruchomościach. Teren działek będzie przeznaczony pod budowę gazociągu. Gmina, na której leżą działki, nie uchwaliła planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydała decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Czy przekazanie działek będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access