Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 6 listopada 2015 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2013 r.

PYTANIE

Posiadam zezwolenie na zbieranie odpadów, które zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. jest ważne jeszcze przez okres 2 lat. Odbieram również niesegregowane odpady komunalne (20 03 01) od mieszkańców.

Czy w związku z wejściem w życie WPGO oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. mogę odebrane zmieszane odpady komunalne zbierać w punkcie (nie jest wpisany do WPGO jako RIPOK i instalacja zastępcza)?

Czy bezpośrednio odpady te powinny być transportowane do RIPOK?

Czy wobec tego, iż zezwolenie na zbieranie odpadów zachowuje jeszcze ważność przez okres 2 lat, odpady te mogę magazynować przez okres 1 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację