Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2005 r.

PYTANIE

Jednostka (spółdzielnia) wykonuje usługi nadzoru i przestrzegania przepisów przeciw pożarowych na rzecz innych jednostek. W kilku przypadkach faktury są wystawiane do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wykonanie tych usług jest zlecane innej firmie, która faktycznie wykonuje te usługi w obiektach i fakturuje je w takim samym trybie (do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni).

Czy prawidłowe jest ujmowanie przychodów i kosztów z tych usług "na bieżąco" w miesiącu wystawienia faktur a tylko na przełomie roku zaliczanie usług dotyczących grudnia do przychodów i kosztów roku poprzedniego?

Wartość tych usług jest ustalona w walucie obcej i przeliczana według aktualnego kursu, więc są niewielkie różnice w złotych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?