Czy podatnik powinien zażądać od wykonawcy wystawienia rachunku w kwocie netto czy brutto? - OpenLEX

Czy podatnik powinien zażądać od wykonawcy wystawienia rachunku w kwocie netto czy brutto?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2012 r.

PYTANIE

Jesteśmy zakładem budżetowym (zarządzanie nieruchomościami), jesteśmy czynnym podatnikiem VAT i odprowadzamy podatek dochodowy od osób prawnych. Przeprowadzaliśmy przetarg nieograniczony na roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych, został wyłoniony wykonawca i podpisano umowę, w której jest zapis o wystawieniu faktury VAT. Po zakończeniu i odebraniu robót okazało się, że wykonawca nie może wystawić nam faktury VAT, ponieważ nie jest podatnikiem VAT. W zawartej umowie jest zapis, że za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zakresem wyszczególnionym w SIWZ, będącym załącznikiem do umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie xxxx zł brutto, w tym podatek VAT w kwocie xxx.

Czy możemy przyjąć od wykonawcy wystawiony rachunek? Jeśli tak, to jaka kwota powinna być wystawiona: brutto czy netto (przychody i koszty zakładu księgowane są w kwotach netto). Czy pomimo wszystko, wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury i odprowadzenia podatku w całości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?