Czy podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2016 r.

PYTANIE

Czy podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (dziecko do 16 roku życia) może skorzystać z odliczenia za 2014 r. (i dokonać korekty zeznania rocznego) od dochodu wydatków poniesionych w związku z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?

Orzeczenie o niepełnosprawności zostało wystawione w lipcu 2015 r., a niepełnosprawność datuje się od urodzenia dziecka tj. od listopada 2014 r. Na moment sporządzania rozliczenia rocznego podatnik nie był w posiadaniu stosownego orzeczenia.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access