Czy otrzymana przez fundację z BGK pożyczka na finansowanie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowi przychód... - OpenLEX

Czy otrzymana przez fundację z BGK pożyczka na finansowanie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowi przychód fundacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2012 r.

PYTANIE

Fundacja zawarła we wrześniu 2011 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę operacyjną – Pożyczka Globalna w ramach Inicjatywy Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i średnich Przedsiębiorstw – JEREMIE. W wykonaniu niniejszej umowy zadaniem Fundacji jest udzielanie wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom poprzez udzielanie pożyczek. Do każdej udzielonej pożyczki z JEREMIE Fundacja będzie dokładać swój wkład (np. udzielona pożyczka 85% z JEREMIE, 15% ze środków własnych). Odsetki od udzielonych pożyczek spłacone przez pożyczkobiorców będą w części dotyczącej JEREMIE zwracane kwartalnie do BGK. W ramach umowy Fundacja będzie mogła pokrywać koszty zarządzania w kwocie ujętej w biznes planie. Koszty te będą ponoszone ze środków własnych a następnie na podstawie złożonego sprawozdania zwracane przez BGK na rachunek Fundacji.

Jak należy zaksięgować wpływ kolejnych transz na realizację ww. umowy?

Czy będzie to przychód podatkowy?

Czy koszty zarządzania, które będą refundowane przez BGK, będą stanowić koszty uzyskania przychodu?

Jak księgować odsetki od udzielonych pożyczek w części dotyczącej pożyczek JEREMIE, które po zakończeniu kwartału będą zwracane do BGK?

Czy będą to przychody podatkowe Fundacji?

Ponadto Fundacja za udzielenie pożyczek w określonym czasie będzie otrzymywać jednorazową zachętę finansową. Zachęta ta nie jest na konkretne koszty JEREMIE, ale ogólnie na funkcjonowanie instytucji. Projekt nie wymaga wyodrębniania kosztów instytucji pokrytych z zachęty finansowej.

Czy właściwe jest wykazywanie przychodów otrzymanych z BGK na koszty zarządzania oraz zachęt jako przychody zwolnione?

Czy właściwe jest wykazywania kosztów zarządzania dotyczących projektu JEREMIE, na które nie ma jeszcze wpływu dotacji, jako koszt podatkowy a w momencie fizycznego pokrycia ich dotacją, jako niepodatkowy?

Czy do wysokości otrzymanych zachęt powinniśmy również wydzielić koszty na potrzeby CIT-2 i wykazać je jako koszty niepodatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?